vyhledávání:

 
Rozšířené vyhledávání

Novinky

23. 2. 2024. OHLASY KLIENTŮ: HAVE reality můžeme jen chválit, je to realitní společnost s opravdu profesionálním a zároveň lidským přístupem. Přes všechny naše problémy a komplikace byla vstřícnost celé společnosti, zvláště pana Venery, neskutečná. Vše dopadlo výborně a podle našich představ. Tuto realitku můžeme každému jen doporučit! DĚKUJEME Škobisovi.

více zde

13. 2. 2024. OHLASY KLIENTŮ: „Se službami RK HAVE reality při prodeji naší nemovitosti jsme byli velmi spokojeni. Maximální profesionalita, ochota a vstřícnost, rychlé jednání, naše důvěra. To jsou slova vystihující práci p. Ing. Petra Doležala, který nám dále, nad rámec svých povinností, poskytl cenné rady při následné koupi další nemovitosti. Upřímně děkujeme a přejeme další spokojené klienty. Manželé Ondřejovi“

více zde

20. 10. 2023. OHLASY KLIENTŮ: Vážený pane Venero, i my Vám mockrát děkujeme za provázení a zajištění všeho potřebného při našich nelehkých prodejích a koupi. Váš profesionální přístup, zkušenosti a znalosti lze více než ocenit. Byly chvíle, kdy jsme to skoro vzdávali, ale díky Vaší podpoře jsme zase začali doufat, že to vyjde. Měl jste pravdu! Panu Machovi rovněž děkujeme za součinnost. Především za velkorysou nabídku spolupodílení se na snižování cen bytů a ochotě při termínovém napětí během stěhování. Bez té bychom to asi taky nezvládli. Panu Hubáčkovi děkujeme za právní servis, bez kterého by se vše nemohlo uskutečnit. Stále se zabydlujeme a zabydlovat ještě budeme, ale jsme moc rádi, celá rodina, že máme vlastní střechu nad hlavou a dostatek místa. Pomohli jste splnit sen jedné velké rodiny... Děkujeme! Mějte se moc hezky, přejeme hodně dalších pracovních úspěchů a samozřejmě zdraví a osobní spokojenost. M. a V. Pospíšilovi

více zde

18. 7. 2023. OHLASY KLIENTŮ: Oceňuji seriózní a profesionální přístup ze strany pana Venery, celý průběh během pořizování nemovitosti šel hladce a platilo vše na čem jsme se spolu domluvili. Upřímně mohu HAVE reality doporučit. Děkuji za vstřícnost, výbornou komunikaci i nadstandardní ochotu. J. Bartůněk

více zde

Archiv novinek

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) společnosti HAVE reality s.r.o., IČ: 28538749, sídlem Benešov, Vnoučkova 2131, PSČ: 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 148876, kontaktní též na info@havereality.cz (dále též „organizace“) včetně on-line aktivit organizace prostřednictvím jejího webu, umístěného na adrese www.havereality.cz (dále též „Web“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit Webu takto:
1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
2. Web není určen k poskytování služeb osobám mladším 16 let.
3. Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod.. Náš systém zapíše také Vaši IP adresu a pouze funkční cookies. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. Tyto osobní údaje máme za účelem Vaší přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky služeb a komunikace o ní a jiných našich službách.
Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:
- mohli splnit smlouvu s Vámi,
- splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady,
- protože jste nám sami udělili souhlas,
- je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě poskytování našich služeb apod.
Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.
4. Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.
5. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@havereality.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.
6. V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.


Účely: právní základy
pro veškerá zpracování osobních údajů v organizaci, s výjimkou zaměstnanců


Jako správce osobních údajů Vám níže v textu označujeme účel zpracování osobních údajů, text bez ztučnění označuje právní základ, jež je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy, že takové zpracování je zákonné. Níže uvedené platí pro veškerá zpracování, jež jako správce osobních údajů provádíme, s výjimkou zpracování ve věci našich zaměstnanců.


Právní základy zpracování osobních údajů, tedy aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, jsou následující:
a) výslovný (svobodný a konkrétní) souhlas subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat,
b) splnění smlouvy, což znamená, že musíme mít osobní údaje odběratele, dodavatele či jiného smluvního partnera, aby z naší strany bylo možné splnit smlouvu (objednávku), osobní údaje jsou zapotřebí, aby bylo možné Vám výstupy služeb doručit, službu poskytnout tomu, kdo si ji objednal apod.,
c) splnění (zákonné) povinnosti – zahrnuje zpracování, které nám ukládá zákon, tedy např. že musíme vystavit účetní/daňový doklad, že musíme evidovat žádost, kterou u nás podáte a jak jsme ji vyřídili apod.,
d) ochrana životně důležitých zájmů – tato zpracování se nás obecně netýkají,
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - tato zpracování se nás obecně netýkají,
f) oprávněný zájem (správce), to je množina všech zpracování, která můžeme provádět v našem zájmu, nikoliv však výslovně na Váš úkor, např. je v našem oprávněném zájmu evidovat skutečnosti, které výslovně nejsou předmětem naší smluvní agendy, avšak shromažďujeme je za účelem zjištění, provádění nebo ochraně našich právních nároků
ODBĚRATELÉ

1. Odběratelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
2. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za odběratele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
3. Cookies funkční: oprávněný zájem správce - zajištění funkčnosti webu, používáme pouze funkční cookies, nepoužíváme ani cookies analytické, ani markentingové
4. Administrace systémů webu a jiných software: oprávněný zájem správce - správa systémů a interní operace, např. řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů.
5. Statistická zpracování software: oprávněný zájem správce - zajištění a testování, měření a optimalizace výkonů software
6. Zasílání obchodních sdělení správce, jež se věcně váže k historii objednávek služeb: oprávněný zájem správce – tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR
7. Zasílání jiných obchodních správce anebo ve prospěch jiného správce: souhlas subjektu údajů


DODAVATELÉ


8. Dodavatelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
9. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
10. Smlouvy a jejich plnění s jinými třetími osobami: plnění smlouvy
11. Zpracování osobních údajů z jednostranných jednání třetích osob: oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem

V POZICI ZPRACOVATELE


12. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem poskytnutí služby zákazníkovi odběratele: plnění smlouvy
13. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem poskytnutí služby odběrateli: plnění smlouvy
14. Zpracování osobních údajů třetích osob za účelem vyhotovení podkladů pro vyúčtování služby zboží odběrateli: plnění smlouvy a splnění zákonné povinnosti


SPOLEČNÉ A OSTATNÍ

15. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v jiných právních vztazích: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem
16. Komunikace/korespondence prostřednictvím elektronických i listinných komunikačních prostředků: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, jež souvisí s konkrétním právním postavením správce, zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků anebo jiný obdobný oprávněný zájem
17. Vedení účetnictví a výkaznictví k DPH: plnění zákonné povinnosti.
18. Zpracování osobních údajů, jež souvisí s jinou konkrétní evidenční povinností, uloženou obecně závazným právním předpisem: splnění zákonné povinnosti
19. Ověření totožnosti: plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
20. Zpracování osobních údajů z procesních řízení: splnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
21. Zpracování při uplatnění práv subjektů údajů: splnění zákonné povinnosti

NAŠI ZPRACOVATELÉ
Zpracovateli organizace jsou:
a) realitní makléři,
b) provozovatelé poštovních a kurýrních služeb,
c) poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. služby účetní, právní, technické, organizační, ekonomické, podnikatelské, auditorské, znalecké, tlumočnické, daňového poradenství apod.),
d) provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb,
e) provozovatelé služeb kompletace a balení objednávek,
f) provozovatelé platforem sociálních sítí, které subjektu mohou poskytovat připojovací služby, např. připojení z platforem sociálních sítí na platformy organizace,
g) provozovatelé jiných obchodních platforem, jež mohou prostřednictvím platforem organizace inzerovat své produkty a služby a u nichž se subjekt může rozhodnout k registraci, bez ohledu na rozsah obchodní vazby takového provozovatele a organizace,
h) marketingové agentury a jiné subjekty, které pomáhají s prodejností produktů a služeb organizace,
i) provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech,
j) pojišťovny, poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,
k) poskytovatelé jiných technických služeb organizaci,
l) poskytovatelé zdravotnických služeb a jiných služeb na úseku ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, včetně např. závodního lékaře atd.
a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících podmínek:
a) je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.),
b) jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a),
c) jako součást systému hodnocení organizace či subjektu,
d) za účelem užití analytických informací, též ve spolupráci kooperaci s poskytovateli vyhledávacích služeb, kteří organizaci pomáhají při zlepšování a optimalizaci jejich platforem,
e) je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí);
f) při distribuci části našich platforem pro zobrazení na webech obchodních partnerů organizace,
g) je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob

VYUŽITÍ COOKIES

Pro provoz internetových stránek www.havereality.cz využíváme technologii cookies.

Co je cookie a k čemu se používá?
Cookie je malý soubor, který Váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na Vaše koncové zařízení. Tedy na Váš počítač, notebook nebo telefon. Cookies zajišťují to, že internetová stránka je schopna zapamatovat si Vaše volby a stránku Vám tak zobrazovat efektivněji.
Do cookies se například ukládá informace o tom, jaké zboží jste vložili do košíku (jinak by bylo nutné být přihlášený), nebo informace o tom, jak si přejete řadit zboží v kategoriích. Zda podle abecedy nebo podle ceny a řadu dalších věcí.

Podle účelu dělíme používané cookies do následujících kategorií:

Nezbytně nutné cookies

Vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky.

Funkční cookies se používají, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši webovou stránku a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (např. Váš výběr jazyka nebo oblasti). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. TYTO COOKIES NEPOUŽÍVÁME.

Reklamní a cílené cookies zaznamenávají Vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám dodali reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto cookies potřebujeme Váš souhlas. Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči jak je popsáno níže. TYTO COOKIES NEPOUŽÍVÁME

Použití cookies třetích stran - TYTO COOKIES NEPOUŽÍVÁME

Co dělat, když si nepřejete, aby se ukládaly cookies?
Pro tyto účely si prosím přečtěte následující ustanovení:
Změna nastavení Vašeho internetového prohlížeče:
Pokud si přejete vymazat cookies uložené na Vašem zařízení a nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby nepřijímal cookies, můžete tak učinit v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Nastavení cookies můžete nalézt v záložce «Možnosti», «Nástroje» nebo «Nastavení» internetového prohlížeče, který používáte k návštěvě této webové stránky.
Různé prohlížeče ale mohou používat různé prostředky k deaktivování cookies. Pro více informací prosím klikněte na následující odkazy:
λ Microsoft Internet Explorer
λ Google Chrome
λ Safari
λ Firefox
λ Opera

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a ukládání cookies ve Vašem počítači, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, některé možnosti a funkce však nemusí fungovat správně.
Informace o používaných cookies
Kategorie cookies
Odkaz na stránku s více informacemi
Fuknční cookies
Google Analytics

Ostatní cookies
NEPOUŽÍVÁME


Máte dotazy v souvislosti s užíváním cookies na našich stránkách?
V případě dotazů ohledně použití cookies nás prosím kontaktujte na e-mailu info@havereality.cz a rádi Vám poskytneme bližší informace.

řešení ochrany osobních údajů poskytlo www.egdpr.cz